ДВ, бр. 19 от 28.02.2017: Промени, касаещи самостоятелно заети водачи на МПС и промени в Наредба № 8121з-882

Отменено изискването за дневник за работното време за самостоятелно заети водачи

В брой 19 на Държавен вестник от 28.02.2017 г. е обнародвано Решение № 11701 от 02.11.2016 г. на ВАС, с което се отменят измененията и допълненията на Наредбата за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт, направени с Постановление № 324 на Министерския съвет от 1.12.2011 г.