ДВ, бр. 18 от 27.2.2018: Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – относно ТЕЛК и НЕЛК

В брой 18 на ДВ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Отменя се изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар - представител на НОИ (чл. 106, ал. 2)

Уточняват се условията, при които лекар не може да участва в извършването на медицинската експертиза (чл. 106, ал. 3).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.