ДВ, бр. 18 от 27.2.2018: Закон за здравето и Закон за лечебните заведения – относно ТЕЛК и НЕЛК

В брой 18 на ДВ от 27.02.2018 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето.

Отменя се изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар - представител на НОИ (чл. 106, ал. 2)

Уточняват се условията, при които лекар не може да участва в извършването на медицинската експертиза (чл. 106, ал. 3).

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент