ДВ, бр. 17 от 1.03.2016: Промени в Наредба за медицинската експертиза

В заключителните разпоредби на Постановление № 37 от 24 февруари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване е нанесена поправка в чл. 52 от Наредбата за медицинската експертиза, като вместо препратка към чл. 27 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване вече има препратка към чл. 43.

Какво означава това?

В стария случай при издадено удостоверение за временна неработоспособност извън България, за да се ползва обезщетението, трябваше да се подаде в ТП на НОИ по постоянния или настоящия адрес заявление-декларация по образец. Сега това изискване е отменено и се действа само по реда на Наредбата за медицинската експертиза.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ