ДВ, бр. 15 от 16.2.2018: Кодекс на труда и Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Изменение на Кодекса на труда

С § 15. на ДЗР на Закона за пазарите на финансови инструменти е напраено изменение и на Кодекса на труда, с което се актуализират нормативните документи, с които е свързано подаването на сигнал до Комисията за финансов надзор от работник.

Наредба за изменение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Измененията са свързани с отмяната на задължението за искане на разрешение за допускане до жътвената кампания, впоследствие напълно отменени и в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.