ДВ, бр. 14 от 13.2.2018: Актуализация на наредбата за фонд “Условия на труд”

В броя са обнародвани редица промени в Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд „Условия на труд“.

Целта на измененията е по-скоро да актуализира със съвременните понятия и структури наредбата, а не толкова да промени нещо по отношение на желаещите да кандидатстват.

Припомняме, че официалната страница на фонда е част от сайта на Министерството на труда и социалната политика и е със следния адрес: https://www.mlsp.government.bg/fond-usloviya-na-trud

В тази страница се публикуват обявленията за набиране на проекти и програми, които се одобряват със заповед на управителя на фонда.

Наредбата влиза в сила от 27 март 2018 г.

Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ