ДВ, бр. 11 от 9.02.2016: Нови наредби – земеделски и горска техника и оборудване за прилагане на продукти за растителна защита

В бр. 11 на Държавен вестник са публикувани следните нови нормативни актове:

Регистрацията вече става в областните дирекции "Земеделие", тъй като с промените в Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника се закри Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните.