ДВ, бр. 11 от 13.01.2017: Закон за движението по пътищата и нова наредба проектиране строежи за взривни вещества, боеприпаси и др.

Примените в Закона за движението по пътищата са резултат от промени в Закона за пътищата относно винетни стикери и не са свързани с осигуряване на здравословн и и безопасни условия на труд.