ДВ, бр. 105 от 11.12.2020: Нова наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета

В броя е обнародвана Наредба № РД-02-20-3 от 2.12.2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета.

С наредбата се определят:

 1. видовете и класификацията на скелета;
 2. техническите изисквания и правила за проектиране на скелета при изграждане, реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи сгради и строителни съоръжения;
 3. минималните изисквания за монтаж и демонтаж на скелета, включително към техните елементи и компоненти;
 4. изискванията при експлоатация на скелета;
 5. видове инспекции (проверки) в процеса на монтаж и приемане на отделните етапи, както и по време на експлоатация на скелето.

Ще започнем с това, че наредбата влиза в сила шест месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, т.е. на 12.06.2021 г.

Текстът е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар