ДВ, бр. 103 от 28.12.2017: Промени в закони – не касаят ЗБУТ

Промени в нормативните изисквания по ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (0)

С преходните и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност са направени и промени в други закони. Те са свързани основно с намаляване на административната тежест и извършване на служебни справки вместо изискване за предоставяне в различни ситуации, например на свидетелство за съдимост.

Направени са изменения на следните нормативни актове:

Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ