ДВ, бр. 103 от 27.12.2016: Нова Наредба за радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели

В бр. 103 на Държавен вестник от 27.12.2016 г. бе обнародвана новата Наредба № 13 от 16 декември 2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели.

Наредбата е издадена на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от Закона за здравето и отразява всички аспекти на радиационната защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели, както и международните препоръки и норми в тази област.

Тя заменя съществуващите до момента Правилник № 0-33 за проектиране и устройство на медицински рентгенови кабинети и експлоатация на медицински рентгенови уредби с максимално върхово напрежение до 300 kV (ДВ, бр. 81 от 15.10.1971 г.) и Правилник № 0-34 за лъчезащита при използуване на рентгенови лъчи с енергия до 300 KеV за медицински цели (ДВ, бр. 102 от 28.12.1971 г.) издаден от министъра на народното здраве.

В тази връзка са обнародвани и:

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ