ДВ, бр. 102 от 22.12.2017: Кодекс на труда – промени, свързани с обезщетения

В бр. 102 на ДВ са обнародвани промените в Кодекса на труда , свързани със срока за изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 228):

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент