ДВ, бр. 101 от 20.12.2016: Промени в Закона за движение по пътищата

В брой 101 на Държавен вестник от 20 Декември 2016г. е публикуван ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата.

Като добра практика препоръчваме да се уведомят водачите на моторни превозни средства във фирмата, за да бъдат предупредени както за новите изисквания, свързани с изпълнение на техните задачи, така и за по-високите глоби при превишаване на максимално разрешената скорост.

В какво се изразяват новите изисквания:

1. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да не извършва маневри, изразяващи се в последователно внезапно преминаване в лентите за движение (чл. 5)