ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 Несвързани със ЗБУТ промени в Закона за изменение на Закона за автомобилните превози

Обнародваната промяна в Закона за изменение на Закона за автомобилните превози НЕ Е СВЪРЗАНА със здравословни и безопасни условия на труд.

Отлага се влизането в сила на измененията, обнародвани в бр. 81 на ДВ от 20.10.2015 г. - вместо един месец след обнародването, новите изисквания за таксиметровите шофьори ще влязат в сила на 1 април 2016 г.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ