ДВ, бр.10 от 5.2.2016: Нова Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

В бр. 10 на Държавен вестник от 5 февруари 2016 г. е обнародвана Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, която отменя Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните.

С наредбата се определят хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни.

Текстовете, които касаят осигуряването на здраве и безопасност за работещите са свързани със следните изисквания:

Разбира се, има специфични здравни изисквания и такива за работно облекло, но с цел опазване на храните.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай