ДВ, бр.10 от 5.2.2016: Нова Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните

В бр. 10 на Държавен вестник от 5 февруари 2016 г. е обнародвана Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, която отменя Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните.

С наредбата се определят хигиенните изисквания към обектите за производство и търговия с храни.

Текстовете, които касаят осигуряването на здраве и безопасност за работещите са свързани със следните изисквания:

Разбира се, има специфични здравни изисквания и такива за работно облекло, но с цел опазване на храните.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ