ДВ, бр. 10 от 30.1.2018: Нов Закон за частната охранителна дейност

В броя е публикуван нов Закон за частната охранителна дейност.

Законът влиза в сила два месеца след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 2, ал. 4 и чл. 5, ал. 4, които влизат в сила от деня на обнародването му.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате активен абонамент.

Влезте в системата или

Изберете своя абонамент