ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Нова Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

Наредбата отменя Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

С наредбата се определят:

  1. минималните изисквания за физическа сигурност на строежите (ФСС) при проектирането и изграждането им;
  2. класификаторът на строежите по клас на физическа сигурност (КФС);
  3. техническите изисквания за проектиране и влагане на елементи за физическа защита на строежите.

Наредбата влиза в сила от 04.04.2017 г.

Вземете пълен достъп до всички наши ресурси

Направи го лесно
Обучавай професионално
Научи бързо
Проверявай и контролирай