ДВ, бр. 1 от 3.01.2017: Нова Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите

В брой 1 на Държавен вестник от 3 януари 2017 г. е публикувана Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите.

Наредбата отменя Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате