Длъжностна характеристика на Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

Работодателят има право да прецени в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, броя на работещите, условията на труд и рисковите фактори какъв да бъде органът по безопасност и здраве при работа.

Една от възможностите е да бъде назначено с трудов договор лице, което да изпълнява тези функции.

Съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите съществуват три позиции, свързани с изпълнение на дейности по здравословни и безопасни условия на труд. Това са:

  • 1212 6007 Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд
  • 2263 6005 Експерт, здравословни и безопасни условия на работа
  • 3257 3002 Инспектор, здраве и безопасност при работа

Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд спада към:

  • клас 1 – ръководители
  • подклас 12 Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
  • единична група 1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар