COVID – 19: Заповеди от 26.01.2021 г. и удължаване на извънредната епидемична обстановка

С Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка е удължена до 30.04.2021 г.

Издадени са три нови заповеди:

Всички задължения на работодателите остават същите. Единствената разлика в новата заповед е, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата на обществени места. Не е премахната възможността за работодателя да осигури шлемове за работещите (т. 1, буква д).

Все още са забранени семинари, обучения, тимбилдинги в присъствена форма, но ние можем да бъдем с Вас по два начина: чрез телеобучение в реално време през Microsoft Teams или да се възползвате от предложението ни за онлайн обучение с интерактивни модули за групи: https://otgovori.info/online-obuchenia-zbut/rd-07-2-business/

    • Присъствени учебни занятия и за учениците от 5-и до 12-и клас по график (от 4.02 до 17.02 – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас; от 18.02 до 2.03 – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас; от 4.03 до 17.03 – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.).

Вижте Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 - 2021 година в условията на COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)

Вижте Заповед № РД-09-3310/ 18.11.2020 г. на Министъра на образованието и науката за използването на защитни маски в училище.

    • От 1 февруари се разрешават посещенията в кината и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция.
    • От 1 февруари фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.
    • От 1 февруари работата си възобновяват търговските центрове и МОЛ-овете, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават само ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
    • От 1 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

Забранено е влизането в България, с изключение на лица от държавите в т. 2 (ЕС, Шенгенско споразумение и редица други), както и лица с определени професии (напр. медицински специалисти, транспортен персонал, официални длъжностни лица и др.)

Те трябва да представят отрицателен PCR тест или ще бъдат поставени в карантина за 10 дни. Има изключения за някои професии - водачи на автобуси, екипажи на кораби и самолети, погранични работници и др.

Вашият коментар