COVID-19: Заповед № РД-01-651/ 11.11.2020 за противоепидемичните мерки

В сайта на Министерство на здравеопазването (секцията "Заповеди" в "Нормативни актове") е обнародвана Заповед № РД-01-651 от 11.11.2020 г., с която се определят нови противоепидемични мерки за периода от 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г.

Присъствена работа на най-много 50% от персонала

На първо място ще обърнем внимание на новия текст в заповедта, който ще постави производствените предприятия в режим на работа с висок риск от аварии и злополуки, а именно следния текст:

Информкацията е достъпна само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

  • Нормативна база
  • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
  • Ръководства с добри практики.
  • Презентационни и обучителни материали.
  • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
  • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар