COVID-19: Удължаване на епидемичната обстановка до 31.08.2020 г. и изм. на ЗХУ

С Решение 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. извънредната епидемична обстановка е удължена до 31 август 2020 г.

В тази връзка имаме три нови заповеди, две от които повтарят текстовете на наличните до момента:

Вашият коментар