COVID-19: Нова за заповед за общите противоепидемични мерки № РД-01-626/27.10.2020 г

Със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г.  за периода от 29 октомври до 12 ноември се преустановяват редица дейности, както и изискванията за други стават по-строги.

По-долу ще видите списък, но ние ще обърнем внимание на две неща:

 • Изискването работещите (и посетителите) в открити пазари, тържища и базари задължително да носят маска (без значение осигурено ли е разстояние и прегради между тях и клиентите).
 • Конгресно-конферентни мероприятия, семинари и други подобни обществени мероприятия се допуска да се провеждат с участието на не повече от 30 човека - изискването е само за обществени мероприятия, но бихте могли като добра практика да го приложите и на фирмено ниво.

Преустановяват се:

 • Присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование и във висшите учебни заведения.
 • Груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда. Изключение се допуска за ученици в начален и прогимназиален етап на образование, ако са само за една паралелка.
 • Присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие.
 • Посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти (не можем да кажем дали се отнася за всякакви екскурзии, т.е. и за в чужбина или само в България)

По-строги изисквания има за:

 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души.
 • Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %.
 • Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика.
 • Заведенията за хранене и развлечения трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 • Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект.
 • На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

Вашият коментар