COVID-19: Епидемична обстановка до 31.03.2022 г. и три нови заповеди

Извънредната епидемична обстановка бе удължена до 31 март 2022г. с Решение №826 от 25.11.2021 г.

В тази връзка в страницата на Министерство на здравеопазването бяха публикувани три нови заповеди, съответно:

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г., свързана със задълженията на работодателите и носенето на маски. Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. Няма нови или отменени изисквания.

Заповед № РД-01-973/ 26.11.2021 г., свързана с общите притовоепидемични мерки.

Тази заповед отменя и заменя Заповед № РД-01-890/3.11.2021 г. Единствените промени са свързани с добавянето на библиотеките към местата, в които за достъп се изисква сертификат или отрицателен тест. Дава се възможност за индивидуални консултации извън рамките на текущия учебен процес, явяване на изпити на деца, консултации с преподаватели.

В заповедта сме отбелязали в оранжево новите текстове.

Заповед №РД-01-977-26-11-2021 г., свързана с мерките при влизане в България.

Нови указания на Министерство на туризма и Министерство на образованието

Да припомним, че има две нови версии на указания от министерства:

Вашият коментар