COVID-19: Удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31.07.2021 г.

С Решение № 426 на Министерския съвет от 26.05.2021 г. извънредната епидемична обстановка е удължена до 31 юли 2021 г.

Издадени са и три нови нови заповеди - няма никакви промени по отношение на противоепидемичните мерки и задълженията на работодателите.

Вашият коментар