COVID-19: Удължаване на извънредната епидемична обстановка и нови заповеди

С Решение 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г. извънредната епидемична обстановка е удължена.

Решението е цитирано в четирите нови заповеди. Към момента на публикуване на този анализ (20 ч. на 15 юли) решението не е публикувано в Информационната система за правна информация на Министерски Съвет, в която се публикуват решенията.


Вашият коментар