Съобщение на Комисията относно приложението на Директива 89/656/СЕЕ и оценката на ЛПС от гледна точка на безопасността при избора и употребата им

(OJ C328/02 30.12.1989)

I. Директива 89/656/СЕЕ на Съвета относно минималните изисквания към ЛПС, ползвани от работници¬те предвижда в член 6, алинея 1, че общите правила за употреба на ЛПС са възприети във всяка от страните-членки. Тези правила посочват обстоятелствата и ситуациите на риск, за които е необходима употреба на ЛПС тогава, когато не могат да бъдат приложени средства за колективна защита.

Член 6, алинея 3 на същата Директива уточнява, че трябва да се проведат предварителните консултации със социалните партньори относно създадените правила за употреба на ЛПС.

II. Полезна информация за определянето на тези правила се съдържа в приложенията на Директивата; тези приложения са указателни и неизчерпателни.
Комисията счита, че за повишаване на ефективността могат да се направят нови консултации, на които бъдат на разположение и други информации: създаването на добри правила за употреба на ЛПС е предварително и необходимо условие за осигуряване на оптимална употреба на ЛПС.

В тези допълнителни информации, факторите /вредностите и опасностите/, които се вземат предвид при избора и употребата на всяко от големия брой ЛПС, се разглеждат като важен източник на информация и като средство за подпомагане на социалните партньори по време на консултациите, предвидени в член 6, алинея 3.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.