ДВ, бр. 81 от 20.10.2015: Промени в Закона за защита при бедствия и Закона за автомобилните превози

В това известие: Промени, които не изискват действия, свързани с осигуряване на ЗБУТ.

В брой 81 на ДВ от 20.10.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия (Указ № 201).

Промените са свързани с допълнение относно задълженията на физическите лица - да опазват имуществото си от вреди и да оказват съдействие на органите, които извършват оценки във връзка с помощи.

В броя е публикуван и  Закон за изменение на Закона за автомобилните превози. Промените са във връзка с премахването на възможността водачите да возят за своя сметка от името на фирмата, т.е. трябва да бъдат наети на трудов договор от фирма, която е регистриран превозвач.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ