Заповед № А-616 от 11.09.2018 г. за периодичност на последващите проверки на средствата за измерване на ДАМТН

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Обн. ДВ бр. 82 от 05.10.2018 г.

Изменена със Заповед № А-259/29.04.2021 г.

На основание чл. 43, ал. 4 във връзка с чл. 10в, ал. 2, т. 1 от Закона за измерванията и предложение на председателя на Български институт по метрология, рег. № 29-00-53 от 19.07.2018 г., определям периодичност на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, както следва:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.