20.06.2019: Публикувани са Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на ЗХУ

В сайта на Инспекция по труда бяха публикувани Вътрешните правила за извършване на проверки по изпълнение на изискванията на Закона за хората с увреждания и правилника по прилагането му.

Тези правила са важни, защото определят критериите за освобождаване от задължението за назначаване на хора с трайни увреждания, т. нар. "специфични фактори" (ЗХУ, чл. 38, ал. 1, т. 1).

Критериите, според нас, са доста лесни за разбиране, съответно няма да е трудно и изготвянето на обосновката съвместно със СТМ.

Процедурата "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания" вече е актуализирана с новата информация.

Можете да я прочетете на следния линк: https://zbut.eu/biblioteka/kvota-za-hora-s-trajni-uvrezhdaniya/ (само за абонати ниво 2)

С вътрешните правила можете да се запознаете от следния линк: https://zbut.eu/bulgarianlaw/zapovedi/zapoved-3-0595-ot-14-06-2019-git-zhu/