19.11.2021: Влиза в сила Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 относно хармонизирани стандарти за лични предпазни средства

Директива 89/686/ЕИО беше заменена с Регламент (ЕС) 2016/425, считано от 21 април 2018 г.. С регламента бяха въведени някои промени в съществените изисквания към личните предпазни средства. В тази връзка бяха разработени нови стандарти, а част от вече хармонизираните стандарти бяха актуализирани, т.е. бяха подготвени нови версии.

Да припомним, че съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2016/425 на ЕП и на Съвета се счита, че личните предпазни средства, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговарят на съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасността.

Това означава, че производителите трябваше да осигурят съответствие с актуализираните стандарти.

За да се даде повече време те да го направят, бе даден гратисен период до 19 ноември 2021 г., в който на практика се допускаше на пазара да бъдат пускани лични предпазни средства, които отговарят на старата версия на съответния стандарт.

Ето че този гратисен период изтече и старите версии на стандартите, които са актуализирани във връзка с регламента, се заличават от официалния списък на хармонизираните стандарти.

Пълният текст е достъпен само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

При нас ще получите:

  • Над 700 страници с материали по ЗБУТ
  • Процедури по прилагане на нормативни изисквания
  • Образци на фирмени документи и инструкции за безопасна работа
  • Ръководства с добри практики
  • Презентации, постери, брошури
  • Указания за необходими действия при промени в нормативните изисквания
  • Безплатно онлайн обучение

СТАНИ ЧАСТ ОТ СТОТИЦИТЕ АБОНАТИ

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

3 мнения за “19.11.2021: Влиза в сила Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 относно хармонизирани стандарти за лични предпазни средства”

Вашият коментар