19.11.2021: Влиза в сила Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 относно хармонизирани стандарти за лични предпазни средства

Директива 89/686/ЕИО беше заменена с Регламент (ЕС) 2016/425, считано от 21 април 2018 г.. С регламента бяха въведени някои промени в съществените изисквания към личните предпазни средства. В тази връзка бяха разработени нови стандарти, а част от вече хармонизираните стандарти бяха актуализирани, т.е. бяха подготвени нови версии.

Да припомним, че съгласно член 14 от Регламент (ЕС) 2016/425 на ЕП и на Съвета се счита, че личните предпазни средства, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, чиито данни са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, отговарят на съществените изисквания за опазване на здравето и за безопасността.

Това означава, че производителите трябваше да осигурят съответствие с актуализираните стандарти.

За да се даде повече време те да го направят, бе даден гратисен период до 19 ноември 2021 г., в който на практика се допускаше на пазара да бъдат пускани лични предпазни средства, които отговарят на старата версия на съответния стандарт.

Ето че този гратисен период изтече и старите версии на стандартите, които са актуализирани във връзка с регламента, се заличават от официалния списък на хармонизираните стандарти.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

5 мнения за “19.11.2021: Влиза в сила Решение за изпълнение (ЕС) 2020/668 относно хармонизирани стандарти за лични предпазни средства”

  1. Здравейте,

    Може ли да приемем, че предлагани на пазара ЛПС (ръкавици за защита от мехични рискове) отговарят на хармонизираните стандарти, ако те са маркирани със старат маркировка, но доставчика предостави декларацията за съответствие или сертификат?

    • Здравейте,
      По принцип при оценката на съответствието би трябвало да се оцени и дали ръкавиците са с маркировка в съответствие с изискванията на стандарта. Бихте ли уточнили какво имате предвид под стара маркировка – над пиктограмата пише само EN 388:2016 или под пиктограмата има само четири цифри?