Ръководство за проверки на електрoзащитни ръкавици и килимчета + Toolbox Talk

От това ръководство ще научите методите и техниките за визуална проверка на електрозащитни диелектрични ръкавици. В него ще намерите също и описания и снимки на нередности, при които ръкавиците не трябва да бъдат повече използвани.

Изисквания за проверки

В трите правилника, свързани с електробезопасност има изисквания за проверка на електрозащитните средства, които са в експлоатация:

Текстовете са идентични и са следните:

(1) Наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация, се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица.
(2) Резултатите от проверката по ал. 1 се регистрират в дневник за отчитане и поддържане на защитните средства с посочване на датата и името на проверяващия.
(3) Когато се установи повреда/непригодност на защитно средство, то се изважда от употреба и без забавяне се уведомява прекият ръководител, който нарежда замяната или ремонта му.

По отношение на диелектричните ръкавици има и още едно изискване - ръкавиците да се дезинфекцират периодично с препарати, предписани от производителя, не по-рядко от един път на три месеца.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар