Процедура по осигуряване на лични предпазни средства

ЛПС и работно облекло Процедури
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място определя изискванията за определяне на необходимите лични предпазни средства при работа, начина на тяхното предоставяне и замяна.

Определяне на рисковете, за които е необходимо използване на лични предпазни средства

Съгласно чл. 16 на наредбата работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства, когато се извършва работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин.

За да се определи кои са тези рискове, при които единствената възможност да бъдат намалени до допустимо ниво, е използването на лични предпазни средства, работодателят трябва да направи оценка, която включва:

  1. анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати по друг начин;
  2. определяне на характеристиките, които всяко лично предпазно средство трябва да притежава, за да е ефективно срещу рисковете;
  3. сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства с характеристиките на необходимите лични предпазни средства съгласно т. 2.

Тази оценка може да бъде направена по различен начин. Наредбата не поставя конкретни изисквания за оформлението на оценката.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар