Протокол за проведени консултации относно списъка на лични предпазни средства

Нормативно основание: чл. 17, ал. 1 от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и резултатите от оценката на риска и след консултации с представителите на синдикалните организации, с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда, комитета/групата по условия на труд и службата по трудова медицина работодателят определя необходимите лични предпазни средства независимо от това, дали рисковете, личните предпазни средства и дейностите са посочени, или не в приложения № 1, 2 и 3.

Указания за ползване:

Този протокол не е с нормативно определен текст. Предлагаме го като отправна точка за документиране на изпълнение на посоченото изискване.

Текстовете в червено са възможни варианти на записа, съответно:
- при провеждане на консултации след нова/актуализирана оценка на риска и предложен нов списък или
- за провеждане на консултации при заварено положение - съществуващ утвърден от работодателя списък.

Препоръчваме да се запознаете с разяснителното видео относно измененията в наредбата, в което коментираме начините за изпълнение на изискването за провеждане на консултации по списъка на ЛПС. Последвайте този линк за видеото.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар