Инструкция за употреба на изолиращ дихателен апарат PSS® Серия 4000 (Dräger)

I. Описание.

Dräger PSS® Серия 4000 е въздушен дихателен апарат (ВДA), работещ с отворен цикъл на дихателната система.

Дихателният апарат PSS® 4000, когато е свързан с бутилка за въздух, с белодробен автомат и с лицева маска, е предназначен за използване от службите за спешна помощ и в индустриални условия, където е необходимо високо ниво на дихателна защита. Сглобеният дихателен апарат дава възможност на ползвателя с дихателна защита да работи в условия на зараза или недостиг на кислород и е подходящ за гасене на пожар.

Бутилката за въздух, белодорния автомат, лицевата маска и другите принадлежности, използвани с този продукт, трябва да са сертифицирани компоненти на Dräger, сглобени в одобрена конфигурация. За повече информация се свържете с Dräger.

Работа в потенциално експлозивна атмосфера: Електронните монтажни възли са сертифицирани по ATEX.

 • Подвесната система има носеща рама от лека полимерна смес (2).
 • Ремъците и коланът са напълно регулиращи се и имат меки подплънки на раменете и на кръста.
 • Апаратът използва високо ефективния редуцирвентил на налягане (7) на Dräger, който редуцира налягането от бутилката и подава въздуха за дишане през шлауха за средно налягане (6) и връзката (1) към свързания белодробен автомат.
 • Апаратът работи с механичен манометър (4), който е оборудван със свирка, издаваща звуков сигнал за предупреждение на ползвателя, че налягането в бутилката е ниско.
 • Шлаухът за високо налягане (5) подава въздух към свирката, когато е активирана, и е оборудван с вътрешна капилярна тръба, която подава въздух с високо налягане от бутилката към манометъра.
 • Въздушните шлаухи и редуцирвентила са интегрирани в носещата рама, за да не се закачат и да се увеличи защитата на компонентите.
 • Клипсовете (3) задържат въздушните шлаухи в необходимото положение върху ремъците.
 • Бутилки за въздух, белодробни автомати и лицеви маски Серията Dräger PSS® 4000 е съвместима с единична стоманена бутилка или с бутилка от композитен материал с капацитет от 4 до 9 литра и с налягане от 200 или 300 бара. Пълното описание и инструкция за потребителя са включени в отделната инструкция, доставяна заедно с бутилката, маската или белодорбния автомат.

PSS 4000

I. Условия за използване.

 • Преди да използвате продукта, почетете внимателно инструкциите за употреба.
 • Спазвайте стриктно инструкциите за употреба. Ползвателят трябва напълно да е разбрал и стриктно да спазва инструкциите.
 • Ползвайте продукта само за целите, за които е предназначен.
 • Този продукт може да се използва само от напълно обучени и компетентни ползватели.
 • Този продукт може да се проверява, ремонтира и поддържа само от опитен и компетентен персонал.
 • Този продукт трябва да се проверява и обслужва само от правилно обучен сервизен персонал, както е подробно описано в раздел "Поддръжка" на този документ.
 • Използвайте само оригинални резервни части и принадлежности на Dräger, в противен случай правилното функциониране на продукта може да бъде нарушено.
 • Не използвайте дефектен или непълен продукт, не модифицирайте продукта.
 • Информирайте Dräger, в случай че някой компонент липсва или е дефектен.
 • Подаваният въздух трябва да отговаря на изискванията за въздух за дишане съгласно EN12021.
 • Дихателният апарат може да се подготвя и да се използва само от обучен и компетентен персонал. Трябва да е гарантирано, че каквито и да е аксесоари, спомагателно оборудване и други защитни елементи на облеклото няма да се намесват в апарата и да създават заплаха за безопасността.
 • Ефективната продължителност на работата на апарата е в зависимост от наличното първоначално подаване на въздух и от интензивността на дишане на ползвателя. Преди употреба напълнете бутилките за въздух с пълното им номинално налягане и не започвайте работа с бутилка, която е пълна по-малко от 90%.
 • Не прилагайте прекомерна сила или не използвайте инструменти за отваряне или затваряне на вентила на бутилката и не изпускайте или не хвърляйте дихателния апарат.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар