Инструкции за безопасна работа ЛПС и работно облекло
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (1)
Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за ползване, поддържане и съхранение на филтрираща полумаска за еднократна употреба

инструкция за полумаскаРеспиратор в класове от FFP1 до FFP3, срещу твърди частици и течни аерозоли, във варианти със и без клапа и различни цветове, в зависимост от класа на защита.

Област на използване

ВидДопустими концентрацииБележки, противопоказания
Филтрираща полумаска FFP14Не пази от ракотворни и радиационни частици и материали, микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички и техни производни) и ензими
Филтрираща полумаска FFP210Не пази от частици на ракотворни материали, вируси и ензими
Филтрираща полумаска FFP330-

Съхранение и консервация:

• Филтриращата полумаска е еднократен уред и не може да се пере или чисти.
• Филтриращата полумаска трябва да се съхранява в проветриви помещения в здрави опаковки на производителя с относителна влажност по-ниска от 90% и температура от -20 0С до +40 0С.
• Полумаската може да се съхранява при спазване на изискванията към нея в продължение на 36 месеца.
• Полумаската трябва да се пази от на агресивни химически субстанции, влага и замърсяване. Препоръки:
• Инструкцията за ползване трябва да се спазва.
• Виж датата на годност върху етикета на опаковката.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФИЛТРИРАЩА ПОЛУМАСКА
/СЪГЛАСНО EN 149:2001/

• Филтриращата полумаска е комплексен уред за защита на дихателните пътища, състоящ се цяластно или частично от филтриращи материали.
• Филтриращата полумаска е предназначена изключително за защита от неотровни твърди или течни частици като прах, дим, аерозоли, мъгла.

Условия за използване на филтриращата полумаска:
• Необходимо е да се спазват местните наредби и настоящата инструкция за ползване.
• Лицето, което ползва маската, трябва да познава и спазва настоящата инструкция за ползване.
• Полумаската не може да се използва в помещения с неподходяща вентилация и с малка кубатура (резервоари, канали, цистерни, и др.) поради това, че е възможно да настъпи недостиг на кислород (т.е. по-малко от 17%).
• Концентрацията и характера на застрашаващите опасности трябва да са известни.
• Филтриращата полумаска не осигурява защита от газове и пари.
• По времена използване на маската настъпва увеличение на съпротивлението при дишане, породено от полепващият по нея прах. Ако лицето, което я използва почувства значително съпротивление при дишане, полумаската трябва да се смени с нова.
• Полумаската е предназначена за използване само в една смяна (максимум 8 часа).
• Изборът на подходящ уред за защита на дихателните пътища зависи от концентрацията и характера на застрашаващите опасности на съответната среда.
• В случай на опасност, на недостиг на кислород, на висока концентрация на вредни вещества в средата или при непознати условия за работа да се използват приспособления, които изолират работника от обкръжаващата го атмосфера.

Контрол преди използването:
• Преди използването на полумаската трябва да се провери датата на годност и дали някои от елементите й не са повредени.
• Повредените полумаски и тези, които са с изтекла годност, не могат да се използват. Начин на поставяне:
• Да се постави маската съобразно рисунките върху намиращата се в опаковката листовка.
• Да се постави полумаската така, че да прилепне възможно най-плътно до лицето.
• За да се провери правилно ли е поставена маската, трябва да се притисне с двете длани и да се издиша силно въздух. Ако въздухът излиза от носовата част, тя трябва да се притисне още по-добре, ако това не помага, трябва да се поправи положението й на главата.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ