Внимание: Тази инструкция е типова или изготвена и предоставена от колега.
Възможно е да съдържа неточности или да не съответства на Вашите условия на работа. Използвайте само като отправна точка. Zbut.Eu не носи отговорност при неправилно използване.

Инструкция за ползване, поддържане и съхранение на външни заглушители/ антифони

Външните заглушители са леки, мидообразни предпазители на слуха за защита от шум, осигуряващ перфектна защита. Чашките са големи, ергономични, запълнени с акустична пяна, с меки неалергични възглавнички. Материалите, от които са произведени и техните части, включително и продуктите при разграждането са без вреден ефект върху хигиената и здравето на ползвателя.

Заглушителите се ползват задължително от работещите когато нивото на шума превишава 85 dB. Личните предпазни средства за защита на слуха трябва да се избират така, че да елиминират или намалят до минимум опасността за увреждане на слуха. Изборът се прави така, че работещите да имат максимален комфорт, без да се създават допълнителна опасност поради ограничаване на възможността за възприемане на звукови сигнали или нарушаване на комуникацията.

Антифоните са предназначени за работа в среда с източници на шум, който превишава 80 dB – долна граница на звуково налягане за предприемане на действие. Осигуряват пълна видимост на ползвателя. Продуктът е без наличие на остри ръбове и грапавини. Резервни части няма.

Инструкции за поставяне:

  • Разтворете антифоните широко и ги поставете върху ушните миди;
  • Регулирайте ги докато паснат плътно върху ушните миди;
  • Поставяйте ги винаги преди започване на работа в шумна среда.
  • Никакви части като стъкла и ленти за глава от респиратори не трябва да бъдат поставяни между главата и възглавниците.

Съхранение и поддържане:

Съхраняват се при температура от 5 до 40 оС, в сухи и добре проветриви помещения и в незамърсено място. Устройството не трябва да се излага на директна слънчева светлина или топлина.

Прекомерната влажност на въздуха, горещина, студ, интензивна светлина, натиск, химикали и други замърсители могат да окажат вредно влияние върху качеството на продукта.

Възглавниците трябва да се чистят след всеки ден, в който антифоните са ползвани. Почистването на антифоните се извършва с мека влажна кърпа с хладка вода. При силно замърсяване ползвайте антибактериален сапун.

Проверете антифоните и възглавниците преди употреба. Сменете антифоните или възглавниците, ако са наранени или счупени. Антифоните и специално възглавниците се развалят с времето и състоянието им трябва да се проверява на чести интервали за пукнатини и течове например.

Оригиналната потребителска опаковка на производителя е полиетиленов плик, затворен с книжен етикет /с данни за производител, вносител, пълна идентификация на продукта, СЕ маркировка/ , която позволява транспортиране.

Антифоните са изработени в съответствие с Директива 89/686/ЕЕС и продуктов стандарт EN 352-1:2001

Внимание:
Антифоните трябва да бъдат слагани, регулирани и поддържани спрямо инструкциите на производителя. Слагането на хигиенни покривала на възглавниците може да повлияе на акустичното представяне на антифоните.

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ