Ръководство за инспектиране на физическото състояние на индустриални каски

В наши дни много работни места включват рискове, свързани с механични опасности, например минното дело, производството на енергия, строителство, горско стопанство, управление на складове или комуникации. Рискът от наранявания на главата е значителен. Публикувани статистически данни относно трудовите злополуки показват, че повечето наранявания на главата са причинени от падащи предмети, т.е. удар срещу остри и твърди предмети и смачкване при преместване на големи предмети.

Нараняванията варират от ожулвания на кожата до увреждане на черепа, мозъка или шийните прешлени. В крайни случаи, тези наранявания могат да доведат до трайна инвалидност или дори до смърт.

Не винаги е възможно да се премахнат механичните опасности чрез използване на колективни защитни мерки като инженерингови или административни контроли. В много случаи личните предпазни средства под формата на индустриални каски са единствения възможен начин за защита на работниците от наранявания на главата (EN 397).

Каските трябва да имат подходящи защитни качества и да изпълняват тяхното предназначение правилно. Това е осигурено чрез:

  • структура и материали;
  • изпитване и сертифициране на типа, извършено от нотифициран орган
  • контрол на качеството при производителя.

През периода на употреба, проверката на физическото състояние на каските и запазването на защитния им капацитет е задължение на работодателя, който ги е предоставил на своите работещи. За да бъде този контрол ефективен, мониторингът трябва да се извършва на две нива:

  • директно преди всяка употреба (извършва се от потребителя след подходящо обучение);
  • периодично (извършва се на определен от работодателя период, например веднъж годишно, от компетентно лице, което би трябявало да знае какво да проверява).

Проверката от потребителя е особено важна, тъй като позволява да се забележат повреди, която са свързани със загуба на защитни параметри. За да бъде ефективна една проверка, потребителят трябва да има съответните познания.

Основната информация е в ръководствата за употреба на личното предпазно средство. Там, обаче, описанията на потенциалните щети са много общи и не обхващат конкретни примери. Това означава, че ако се основава само на тези указания, лицето, което извършва проверката може да не е в състояние да оцени дали промяната е значима или не.

В следващата таблица ще видите основните стъпки за проверка на изправността на каската, демонстрация как се извършват някои основни проверки и снимки с примери за повреди, които изискват изтегляне на каската от употреба:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

3 мнения за “Ръководство за инспектиране на физическото състояние на индустриални каски”

  1. Благодаря за полезния материал.
    Много добре са онагледени стъпките при проверката.
    Ясно, точно и ориентирано към постигане на устойчивост на добрите резултати при осигуряване на защита на главата.