Изисквания към защитното облекло с висока видимост (EN ISO 20471)

Стандартът EN ISO 20471:2013 "Защитно облекло с висока видимост. Методи за изпитване и изисквания" е в списъка на хармонизираните стандарти, публикувани в Официален вестник на ЕС съгласно Регламент (ЕС) 2016/425.

Този международен стандарт определя изискванията за защитни облекла, чиято цел е да сигнализират визуално за присъствието на техния потребител с цел да осигурят видимост на потребителя в опасни ситуации при всякакви условия на осветеност през деня и при осветление от фаровете на превозни средства през нощта.

Той отменя EN 471:2003+A1:2008 "Защитно облекло с висока видимост за професионална употреба. Методи за изпитване и изисквания", като по този начин се премахва разликата за този вид облекло между професионална и непрофесионална употреба.

Съгласно стандарта това защитно облекло с висока видимост се разделя на 3 класа в зависимост от риска. За всеки клас се изисква различно облекло с минимална изискуема площа на фоновия материал висока видимост и светлоотразителната част.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар