Стандартизационен документ “Маски за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване”

Българският институт по стандартизация въведе новия европейски документ CEN/CWA 17553:2020 „Маски за лице за населението. Ръководство за минимални изисквания, методи за изпитване и използване“ като български стандартизационен документ.

Европейското споразумение на работен форум CWA 17553:2020 има статут на български стандартизационен документ от 2020-07-15.

Любопитен факт е, че в оригинално заглавие на английски не се използва думата маска, а "покритие": "Community face coverings - Guide to minimum requirements, methods of testing and use"

Новият СД CEN/CWA 17553:2020 определя минималните изисквания за моделиране, производство и оценка на характеристиките на маските за лице за населението (предпазни маски), за еднократна или многократна употреба.

Важно е да се отбележи, че маските за лице не са включени в обхвата на разпоредбите за лични предпазни средства (ЛПС) и медицинските изделия.

Това е причината Европейската комисия да установи спешната необходимост от хармонизирано и съгласувано ниво на безопасност на маските за лице. На базата на тази необходимост е разработен ускорено този стандартизационен документ.

В следващите редове ще намерите неофициален превод на части от стандарта.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар