Съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години

Нормативно основание: Съгласно процедура за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица, един от документите, който се изисква от Инспекция по труда при заявление за разрешение на лице между 14 и 15 години е "Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години".

Няма конкретен образец, утвърден в нормативен акт или предоставен от инспекция по труда за случая.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар