Бланка „Информация за назначени лица по чл. 38 от ЗХУ“ и констативен протокол при проверка от Инспекция по труда

Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания

чл. 26 (1) Специализираната контролна дейност по чл. 38, ал. 1, 3, 5 и 6 от Закона за хората с увреждания се осъществява от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ към министъра на труда и социалната политика.

чл. 27 (3) Резултатите от всяка проверка се вписват в протокол, съставен от съответното длъжностно лице от териториалните дирекции на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Тук ще намерите бланката, която Инспекция по труда изисква да бъде попълнена при извършване на контрол по спазване на изискванията на Закона за хората с увреждания.

Работодателят трябва да попълни информация за назначени лица в изпълнение на задължението по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ.

Имайте предвид, че бланката с информация би трябвало да ви бъде изпратена като приложение към писмо-покана до работодателя.

След извършване на проверката Инспекция по труда предоставя Констативен протокол относно резултата от проверката. В този протокол се посочва и дали работодателят дължи компенсационни вноски или не.

Бланката на констативния протокол е само за информация какво да очаквате след проверката!

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар