Над 700 страници с материали, с които спестявате време и улеснявате работата си.

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА       ИСКАМ АБОНАМЕНТ

130+ Примерни фирмени документа

Образци на фирмени документи, включително заповеди, протоколи, програми и др.
Всички в .docx (Word) формат. Можете да редактирате и да добавите Вашето лого.

330+ Инструкции за безопасна работа

Инструкции за безопасна работа, подготвени в съответствие с нормативните изисквания за съдържание.

50+ Презентации

Презентации: Лесно обучавайте и обяснявайте изискванията и правилата за безопасност с увереност. Професионално разработени тематични презентации за безопасност.

80+ Процедури "стъпка по стъпка" и практически ръководства

С тях лесно преминавате през процеса на прилагане на нормативни изисквания – получавате указания и примерни документи.

  • И още: Чек-листове за инспекции и оценка на съответствието с нормативните изисквания, разяснение на инструменти за оценка на риска
  • Видеозаписи от обучения
  • Специален раздел за опасни химични вещества и смеси
  • Само при нас: Правилниците по безопасност на труда в пълен текст!

ЕДИНСТВЕНО само от нас получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ анализ на промените по имейл – какво е новото и трябва ли да направите нещо, какво и как.

Направете своя абонамент и спестете време и нерви

Достъп до системата за 3 месецаДостъп до системата за 12 месеца
 -+ Едно безплатно онлайн обучения с издаване на удостоверение на стойност 60 лв.
 -+ Безплатно участие на двама представители в обучение „Организация на безопасността и здравето при работа” на стойност 100 лв.
 -+ отстъпка от 15 лв. при участие в „Обучение по ЗБУТ за напреднали“

42,00 лв. без ДДС

328,00 лв. без ДДС  139,00 без ДДС

ЗАЯВИ АБОНАМЕНТ

ЗАЯВИ АБОНАМЕНТ