Конвенции на МОТ

България е ратифицирала 100 конвенции на Международната организация на труда, от които 64 са в сила, 33 са отменени:

  • Базови конвенции: 8 от 8
  • Приоритетни конвенции: 3 от 4
  • Технически конвенции: 89 от 177

Тук ще намерите всичко ратифицирани от България конвенции, които са в сила.

Вижте още: Списък и съдържание на английски на всички ратифицирани от България конвенции (външен линк).