Кодекси

На тази страница са кодексите, които имат директна или индиректна връзка със здравословни и безопасни условия на труд:

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ.бр.25 от 29.03.2022г.
Кодекс за социално осигуряванеДВ. бр.25 от 29.03.2022г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ. бр.92 от 22.11.2019 г.
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ)ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

Не намирате тук кодекс, свързан със ЗБУТ?

Напишете го в коментар: 

Вашият коментар