Кодекси

На тази страница са кодексите, които имат директна или индиректна връзка със здравословни и безопасни условия на труд:

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ. бр. 44 от 13.05.2020
Кодекс за социално осигуряванеДВ. бр.69 от 4.08. 2020
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ. бр.92 от 22.11.2019

Не намирате тук кодекс, свързан със ЗБУТ?

Пишете ни и ще го включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.