Кодекси

На тази страница са кодексите, които имат директна или индиректна връзка със здравословни и безопасни условия на труд:

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ. бр.79 от 8.10.2019
Кодекс за социално осигуряванеДВ. бр.35 от 30.04.2019г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ. бр.49 от 21.06.2019г

Не намирате тук кодекс, свързан със ЗБУТ?

Пишете ни и ще го включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.