Кодекси

На тази страница са кодексите, които имат директна или индиректна връзка със здравословни и безопасни условия на труд:

Кодекс Посл. изм.
Кодекс на труда ДВ. бр.109 от 22.12.2020г.
Кодекс за социално осигуряване ДВ. бр.21 от 12.03. 2021г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) ДВ. бр.92 от 22.11.2019 г.
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ) ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВ ДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

Не намирате тук кодекс, свързан със ЗБУТ?

Пишете ни и ще го включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.