Кодекси

На тази страница са кодексите, които имат директна или индиректна връзка със здравословни и безопасни условия на труд:

Кодекс Посл. изм.
Кодекс на труда ДВ. бр.92 от 6.11.2018г.
Кодекс за социално осигуряване ДВ. бр.35 от 30.04.2019г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) ДВ. бр.49 от 21.06.2019г

Не намирате тук кодекс, свързан със ЗБУТ?

Пишете ни и ще го включим в Информационната система по безопасност и здраве при работа ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.