С079 – Конвенция № 79 относно нощния труд на младежите (неиндустриални дейности), 1946 г.

Част I
Общи разпоредби

Член 1
1. Тази конвенция се прилага за децата и юношите, наети на работа в неиндустриални дейности срещу работна заплата или пряко или косвено получаване на доход.
2. При прилагането на тази конвенция за "неиндустриални дейности" се смятат всички дейности, различни от тези, които са признати от компетентните власти за индустриални, земеделски и морски.
3. Компетентната власт определя разделителната линия между неиндустриалните дейности, от една страна, и индустриалните, земеделските дейности и морските дейности, от друга.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате