С030 – Конвенция № 30 от 1930 г. относно работното време в търговията и в търговските бюра

Ратифицирана 1932 г. ДВ, бр.12/1932 г., в сила от 29.08.1933 г.

Член 1.
Настоящата конвенция ще се прилага по отношение персонала на следните заведения, били те обществени или частни:
а) търговските заведения, включително пощите, телеграфите и телефоните, както и другите търговски служби в останалите заведения;
б) заведенията и администрациите, чиито служби почиват съществено на една канцеларска работа;
в) заведенията, които имат едновременно и търговски и индустриален характер, освен ако се считат за индустриални заведения.
Във всяка страна компетентната власт трябва да определи разделителната линия, от една страна, между търговските заведения и тези, чиято служба почива съществено на една канцеларска работа и, от друга страна, индустриалните и земеделски заведения.
Конвенцията не ще се прилага по отношение на персонала на следните заведения:
а) заведения, които имат за цел лекуването или приемането на лечение на болни, недъгави, бедни и душевноболни;
б) хотели, ресторанти, пансиони, кръжоци, кафенета и др. заведения, в които се консумира;
в) заведения за зрелища и развлечения.
Във всеки случай конвенцията ще бъде приложена по отношение на персонала на зависимите от изброените в алинея а, б, в заведения на настоящия параграф в случай, че тези зависими заведения, ако бяха автономни, щяха да бъдат включени в заведенията, по отношение на които се прилага конвенцията.
Компетентната власт на всяка страна ще може да освободи от прилагане настоящата конвенция:
а) заведенията, в които са заети на работа само членовете на семейството на работодателя;
б) публичните администрации, в които работният персонал действа като орган на публичната власт;
в) лицата, които заемат управителски длъжности, или пък са довереници;
г) пътуващите агенти и представителите, дотолкова, доколкото упражняват занятието си извън заведението.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.