С025 – Конвенция № 25 относно осигуряване за болест (земеделие), 1927 г.

ДВ, бр.87/1929 г., в сила от 04.09.1935 г.

Член 1.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да въведе задължително осигуровката-болест за земеделските работници, при условия най-малко еднакви на тия, предвидени в настоящата конвенция.

Член 2.
Задължителното осигуряване в случай на болест ще се прилага за работници, служащи и чираци в земеделските предприятия.
При все това всеки член има право да предвиди в своето национално законодателство изключения, каквито счита за необходими що се отнася до:
а) временните занятия, чието траяне не достига един предел, който може да определи националното законодателство, нередовните занятия, чужди на професията или на предприятието на работодателя, случайните занятия или допълнителни такива;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате