С024 – Конвенция № 24 относно осигуряване за болест (индустрия), 1927 г.

ДВ, бр.87/1929 г., в сила от 01.02.1931 г.

Член 1.
Всеки член на Международната организация на труда, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да въведе задължително осигуровката-болест, при условия най-малко равни на предвидените в настоящата конвенция.

Член 2.
Задължителната осигуровка-болест се прилага за работници, служащи и чираци от индустриални предприятия и търговски заведения, за домашни работници и домашни прислужници.
При все това, обаче, всеки член може да предвиди в националното си законодателство такива изключения, каквито намира за необходими, що се отнася до:
а) временните занятия, чието траене не достига предела, който може да определи националното законодателство, нередовните занятия, чужди на професията или на предприятието на работодателя, случайните занятия и допълнителните занятия;

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате