С021 – Конвенция № 21 относно опростяване прегледа на емигрантите, извършван в параходите

ДВ, бр.27/1929 г., в сила от 29.11.1929 г./

Член 1
Термините "параход за емигранти" и "емигрант" при приложението на настоящата конвенция, ще бъдат определени за всяка страна от компетентните власти на тая страна.

Член 2
Всеки член, който ратифицира настоящата конвенция, се задължава да възприеме принципа, при спазване на по-долните разпореждания, че официалната служба, натоварена да се грижи за покровителството на емигрантите, намиращи се на един параход за емигранти, трябва да бъде учредена само от една държава.
Това разпореждане не пречи, щото друга една държава да може да съпроводи при случай националните си емигранти с един свой представител, пътуващ на нейни средства, като наблюдател и при условие, че не ще се намесва в дейността на официалния инспектор.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате