С020 – Конвенция № 20 за нощния труд (хлебопекарни), 1925 г.

Обнародвана ДВ, бр.253/1929 г., в сила от 5.09.1929 г.

Член 1.
С изключение на случаите, предвидени в разпорежданията на настоящата конвенция, изработването нощем на хляба, на сладки или подобни продукти от брашно, е забранено.
Това запрещение се отнася до труда на всички лица, господари и слуги, които взимат участие във визираното фабрикуване; то не се отнася до домашното приготовление, извършвано от членовете на едно домакинство за свое лично употребление.
Настоящата конвенция не визира фабрикуването на едро на бисквити. Предоставя се на всеки член да определи, след съвещание със заинтересованите господарски и работнически организации, който продукт да се нарича "бисквит".

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате