С013 – Конвенция № 13 относно оловния карбонат (бояджийство), 1921 г.

Член 1
1. Всяка държава - членка на Международната организация на труда, която ратифицира тази конвенция, се задължава да забрани, освен в предвидените от чл. 2 случаи, употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, съдържащи тези пигменти, при вътрешното боядисване на сградите с изключение на жп гарите и всички индустриални предприятия, в които употребата на оловния карбонат, на оловния сулфат и на всички продукти, които съдържат тези пигменти, е обявена за необходима от компетентните власти след консултации с организациите на работодателите и на работниците.
2. Разрешена е употребата на бели пигменти, съдържащи максимум 2 процента олово.

За да видите съдържанието на документа, трябва да имате абонамент.

Влезте в системата или

Вижте как да се абонирате